Всичко, което кажете, ще си остане строго поверително и конфиденциално

Ако сте преживели или сте били свидетели на несправедливо отношение или някакви проблеми, засягащи работниците, които смятате, че трябва да бъдат повдигнати, свържете се с нашата безплатна гореща линия на Amazon Workers:

English

Поставете отметка до всички, за които мислите, че се отнасят
*Моля, разкажете ни накратко за това
* Моля, кажете ни какво мислите дори и да не сте отговорни за грижите за някого
* Може да сте или да не сте член на профсъюз. Но ако сте, мислите ли, че би било разумно да кажете на Вашия шеф в Amazon
* Не забравяйте, че това е напълно поверително
* Моля, дайте ни някакви данни за контакт, ако желаете да се свържем с Вас