Dywedwch wrth Lywodraeth Cymru bod angen i'n hymateb i Covid-19 helpu pobl a natur i wella gyda'i gilydd


Mae natur wedi bod mor bwysig i ni yn ystod argyfwng Covid-19.

Agorodd Jeremy Miles, y Cwnsler Cyffredinol, blwch e-bost er mwyn i chi gael rhoi eich barn ar gynllun gweithredu adfer Llywodraeth Cymru. Rydym yn gwybod y gall strategaeth adfer sy'n blaenoriaethu natur a'r amgylchedd fod o fudd i unigolion, cymunedau lleol, yr economi a chreu gwaith, gan arwain at 'normal' newydd a gwell.

Os gwelwch yn dda, gofynnwch i Lywodraeth Cymru roi natur wrth galon adferiad i Gymru.

Gweithredwch 

Rydym wedi drafftio e-bost i chi, gallwch ei olygu ar y dudalen nesaf.

Nodwch eich manylion isod i ni gael rhoi eich enw a’ch cyfeiriad ar eich neges ebost (peidiwch â phoeni, fe gewch chi gyfle i ddweud wrthym sut yr hoffech i ni gysylltu â chi).

Dechreuwch deipio llinell gyntaf eich cyfeiriad yn Llinell Cyfeiriad 1 a byddwch yn gallu dewis eich cyfeiriad llawn o’r rhestr fydd yn ymddangos.

Dalier sylw: rhaid llenwi meysydd a ddynodir â *

Beth am gadw mewn cysylltiad – ar eich telerau chi

Diolch am bryderi am fyd natur. Rydym yn benderfynol o wneud popeth o fewn ein gallu i’w achub. Rydych chi’n rhan bwysig o hyn, dyna pam y bysem wrth ein boddau pe tasech yn optio i mewn fel ein bod yn medru rhoi gwybod i chi am ein gwaith cadwraeth, ymgyrchu, ymchwil a chodi arian.

Os ydych chi’n hapus i’r RSPB a Siop RSPB gadw mewn cysylltiad, plîs gadewch wybod  sut y hoffech chi glywed gennym ni:

Rydw i eisiau i chi gysylltu trwy (plîs ticiwch “Ie” neu “Na” ymhob enghraifft):

Eich dewis chi ydy o. Os hoffech chi newid eich dewisiadau yn nes ymlaen, yr oll sydd angen i chi wneud ydi ein ffonio ar 01767 693680 (mae costau galwadau yn cael ei godi ar gyfradd safonol, Llun – Gwener, 9yb – 5yp) neu ewch i rspb.org.uk/preferences. Os ydych yn penderfynu aros mewn cysylltiad, fe wnawn ni eich diweddaru gyda newyddion am aelodaeth, cynnyrch, cynigion a chystadlaethau.

Bydd eich manylion yn cael ei gadw’n ddiogel, a ni fydd yn cael ei rannu gydag unrhyw un arall. Rydym yn dadansoddi gwybodaeth yr ydych chi wedi’i ddarparu, gan gynnwys y ffyrdd yr ydych chi wedi ein helpu, i weld pa ddull o gyfathrebu sydd yn well ganddoch chi. Golyga hyn medrwn arbed ein hadnoddau ar gyfer gwaith cadwraeth a deall ein cefnogwyr yn well. Rydym hefyd yn defnyddio’r wybodaeth i redeg gweithrediadau ein helusen, e.e. os ydych yn rhoi archeb neu gyfraniad, bydd angen eich manylion arnom i’w brosesu. Os hoffech chi wybod mwy am hyn neu i ddeall eich hawliau gwarchod data, plîs edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.