2089246.jpg

Beth yw eich gweledigaeth chi ar gyfer y dyfodol? 

Take this action in English

Dychmygwch pe bai ein gwlyptiroedd yn cael eu hadfer fel eu bod nid yn unig yn llawn o fywyd gwyllt, ond eu bod hefyd yn gwarchod ein trefi a’n dinasoedd rhag llifogydd; neu pe bai ein ffermwyr yn cael eu talu i gynhyrchu bwyd tra’n darparu cartrefi yn ogystal i boblogaethau o adar, pryfed neu famaliaid.

Dychmygwch pe bai gan blant fannau gwyrdd diogel i chwarae, awyr iach i’w anadlu, a dyfodol iachach, mwy diogel i edrych ymlaen ato.

Dychmygwch beth y gallwn ni ei gyflawni pe bai natur wrth galon y Llywodraeth, y cymunedau a’r busnesau!

Rydym ni yng nghanol newid gwleidyddol mawr.  Mae Llywodraeth y Du ar fin cyflwyno Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) (hefyd yn cael ei adnabod fel ‘Y Bil Diddymu Mawr’) a fydd yn dod â’n haelodaeth o’r UE i ben, ac ar yr un pryd, bydd yn sicrhau bod pob cyfraith yr ydym yn ymlynu atyn nhw heddiw yn parhau mewn grym. Mae’n hanfodol fod y cyfreithiau cryf ynglŷn â’r amgylchedd a natur sy’n bodoli ar hyn o bryd yn parhau mewn grym.

Mae hwn yn amser pwysig ar gyfer clywed eich llais chi. Cysylltwch â’ch AS ac atgoffwch nhw o’u swyddogaeth hanfodol o amddiffyn ein cyfreithiau amgylcheddol, a sicrhau nad ydyn nhw yn agored i niwed gan newidiadau yn y dyfodol.

What’s your vision for the future? Imagine if our wetlands were restored so they not only were brimming with wildlife, but they protected our towns and cities from flooding; or if farmers were paid a decent income to produce food whilst also providing a home to thriving populations of birds, insects or mammals.

 

Imagine if building developments gave children safe, green spaces to play, children that could breathe clean air in the cities and look forward to a more secure future as our carbon emissions drop to almost nothing.  If we were really to put nature at the heart of Government, community and business, imagine what we could achieve! 

 

We’re in the midst of huge political change. If the UK Government steps up and create a strong Great Repeal Bill, it has the power to make sure that the protections we already have will stay in place. What’s more, the UK Government has a unique opportunity to build on current protections and reverse the environmental harm and wildlife losses we have seen in recent decades. 

 

Article 50 has been triggered, the clock is ticking. It’s important that your voice is heard as the negotiations to leave the EU get underway. Write to your MP reminding them of their crucial role in calling for environmental protection laws that are even stronger than they are now and ensure that they keep the Prime Minister on target to deliver her promise to future generations.

The Prime Minister and her government made a commitment “to ensure that we become the first generation to leave the environment in a better state than we found it.". Let’s act now and hold them to that promise.

Eich manylion

Cwblhewch y ffurflen isod a chliciwch ‘cyflwyno’ er mwyn dod o hyd i fanylion cyswllt eich AS, a gweld neges ar ffurf templed ar eu cyfer nhw. Bydd y manylion yr ydych chi’n eu rhoi yn cael eu defnyddio yn ogystal i bersonoli’r llofnod ar waelod eich neges. Nodwch fod angen llenwi’r meysydd sydd wedi cael eu marcio gyda seren (*) os gwelwch yn dda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darllenwch y canlynol os gwelwch yn dda: Rydym yn parchu eich preifatrwydd ac ni fyddwn yn gwerthu eich manylion personol i unrhyw drydydd parti. Bydd yr RSPB a RSPB Sales Ltd yn defnyddio eich manylion i adael i chi wybod am ein gwaith cadwraeth a chodi arian; i weithredu eich aelodaeth; ar gyfer dadansoddi ac i gysylltu â chi ar gyfer dibenion ymchwil. Os nad ydych am dderbyn gwybodaeth farchnata drwy gyfrwng y dulliau canlynol, ticiwch y blwch perthnasol os gwelwch yn dda:

   
 
   
 
   
 
   
 

Am fwy o wybodaeth ar ystod lawn ein gweithgareddau a’ch dewisiadau preifatrwydd gweler ein Polisi Preifatrwydd neu cysylltwch â Gwasanaethau Cefnogwyr ar 01767 693680.

 
 

Cliciwch ‘cyflwyno’ i weld a golygu eich neges.